LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU KOLĒĢIJA
Individuāli praktizējoša
zvērināta advokāte
mag.iur., Iveta Bumbiere

 

ibb

palīdzēs Jums rast piemērotāko
juridisko risinājumu
sekojošās tiesību nozarēs:

TIESĀBAS  Administratīvajās tiesībās
TIESĀBAS  Komerctiesībās
TIESĀBAS  Ģimenes tiesībās
TIESĀBAS  Lietu tiesībās
TIESĀBAS  Īpašuma tiesībās
TIESĀBAS  Mantojuma tiesībās
TIESĀBAS  Saistību tiesībās
TIESĀBAS  Krimināllietās